Ivana Zuskinová English
← Portfólio

Offline object
kolekcia digitálnych záznamov (gif, jpeg), latexové objekty, ❷⓿❶❹—❷⓿❶❻

materiál: sklo a latex, kombinovaná technika v prepojení s rôznymi médiami
spolupráca: Esha Mlynarčíková

Projekt má za cieľ vytvorenie pocitu, intímneho zásahu do súkromia, ktorý otvára témy „pod kožou“. V projekte je citeľná dominanta s odlišnými identitami a špeciálne prežitie s identitou Morskej pandy. Prenesené pocity boli vložené do blogu morskapanda.tumblr.com. Zaznamenané zážitky následne znovu „ožili“ vo forme objektov v inštalácií, za pomoci vytvorenej vlastnej morskej — latexovej metráže v kombinácií so sklom.

Čítajte viac

Offline object
kolekcia digitálnych záznamov (gif, jpeg), latexové objekty, ❷⓿❶❹—❷⓿❶❻

materiál: sklo a latex, kombinovaná technika v prepojení s rôznymi médiami
spolupráca: Esha Mlynarčíková

Projekt má za cieľ vytvorenie pocitu, intímneho zásahu do súkromia, ktorý otvára témy „pod kožou“. V projekte je citeľná dominanta s odlišnými identitami a špeciálne prežitie s identitou Morskej pandy. Prenesené pocity boli vložené do blogu morskapanda.tumblr.com. Zaznamenané zážitky následne znovu „ožili“ vo forme objektov v inštalácií, za pomoci vytvorenej vlastnej morskej — latexovej metráže v kombinácií so sklom.

Rok strávený mimo sklárskeho odboru s voľnosťou prístupu k odlišným technikám a rozšírenie svojich zručností, hlavne v digitálnej sfére, mi otvoril možnosti vnímania svojej tvorby. Dlhodobým spracovaním vlastného blogu morskapanda.tumblr.com, ktorý sa časom pretransformoval na určitý vizuálny denník, zaznamenal celý rok v rôznych etápách a zážitkoch. Tak ako nastali zmeny v osobnom tak aj profesionálnom živote, odzrkadlili sa na vytvorených prácach. Celá atmosféra ostrova a prežité zážitky sa mi dostali hlboko pod kožu a rôznorodosťou vytvorených prác som sa rozhodla o scelenie projektov v ktorých dominovala práve samotná kultúrna atmosféra ostrova Korfu a jeho turistické napĺňanie a odlišnosť mentality.

More ako dominanta pobytu a prepojením Morskej pandy spolu funguje. Ukľudňujúci pocit morského prostredia a nasávanie prímorskej atmosféry tak dôležitého úseku v mojom živote, si vyžaduje vytvorenie „druhej kože“ za pomoci dlho mnou spracovávaného materiálu akým je latex.

Názov Offline object vznikol na základe objektov, ktoré sú inšpirované práve prácami zverejnených na blogu. Celá inštalácia prinesie kúsok celej atmosféry z pobytu a more v podobe objektov z latexu hlavne v kombinácií taveného skla.

Zatvoriť

↓ Dolu↑ Hore